معنی و ترجمه کلمه goods in transit به فارسی goods in transit یعنی چه

goods in transit


بازرگانى : کالاهاى عبورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها