معنی و ترجمه کلمه goods intake به فارسی goods intake یعنی چه

goods intake


کالاهاى دريافتى
بازرگانى : کالاهاى در حال تحويل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها