معنی و ترجمه کلمه goods receiving به فارسی goods receiving یعنی چه

goods receiving


کالاهاى دريافتى
بازرگانى : کالاهاى در حال تحويل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها