معنی و ترجمه کلمه goods train به فارسی goods train یعنی چه

goods train


قطار باربرى
بازرگانى : قطار حمل کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها