معنی و ترجمه کلمه googly به فارسی googly یعنی چه

googly


ورزش : توپ پيچدار که در تماس با زمين از توپدار دور مى شود

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها