معنی و ترجمه کلمه goose-flesh به فارسی goose-flesh یعنی چه

goose-flesh


ترکيدگى پوست بدن در اثر سرما،يا ترس

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها