معنی و ترجمه کلمه goosewing به فارسی goosewing یعنی چه

goosewing


علوم دريايى : دو پهلو بادبان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها