معنی و ترجمه کلمه goosy به فارسی goosy یعنی چه

goosy


)goosey(شبيه غاز،احمق ،ترسو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها