معنی و ترجمه کلمه gorgeousness به فارسی gorgeousness یعنی چه

gorgeousness


شکوه ،طنطنه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها