معنی و ترجمه کلمه got through (the bill got through the ma به فارسی got through (the bill got through the ma یعنی چه

got through (the bill got through the ma


قانون ـ فقه : لايحه از مجلس گذشت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها