معنی و ترجمه کلمه gothicism به فارسی gothicism یعنی چه

gothicism


اصطلاح گتيک ياگتها،وحشى گرى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها