معنی و ترجمه کلمه gothicism به فارسی gothicism یعنی چه

gothicism


اصطلاح گتيک ياگتها،وحشى گرى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها