معنی و ترجمه کلمه governing mode به فارسی governing mode یعنی چه

governing mode


روش کنترل خودکار
علوم نظامى : روش کنترل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها