معنی و ترجمه کلمه government owned industries به فارسی government owned industries یعنی چه

government owned industries


صنايع دولتى
بازرگانى : صنايع متعلق بدولت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها