معنی و ترجمه کلمه government regulation به فارسی government regulation یعنی چه

government regulation


بازرگانى : مقررات دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها