معنی و ترجمه کلمه government stock به فارسی government stock یعنی چه

government stock


سهام دولت
بازرگانى : اوراق بهادار دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها