معنی و ترجمه کلمه government-house به فارسی government-house یعنی چه

government-house


اداره حکومتى ،اقامتگاه رسمى فرماندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها