معنی و ترجمه کلمه governor general به فارسی governor general یعنی چه

governor general


حاکم کل ،فرماندار کل ،فرمانفرما،والى ،استاندار
قانون ـ فقه : استاندار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها