معنی و ترجمه کلمه gowan به فارسی gowan یعنی چه

gowan


(گ.ش ).گل مرواريد،گل داودى ،گلهاى زرد و سفيد صحرايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها