معنی و ترجمه کلمه gradationally به فارسی gradationally یعنی چه

gradationally


تدريجا"،به ترتيب درجه ،به طريق تصاعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها