معنی و ترجمه کلمه grade norm به فارسی grade norm یعنی چه

grade norm


روانشناسى : هنجار کلاسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها