معنی و ترجمه کلمه gradual به فارسی gradual یعنی چه

gradual


قدم بقدم پيش رونده ،شيب تدريجى و اهسته
علوم مهندسى : تدريجى
روانشناسى : تدريجى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها