معنی و ترجمه کلمه graham flour به فارسی graham flour یعنی چه

graham flour


)whole wheat flour(ارد گندم سبوس دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها