معنی و ترجمه کلمه gram-equivalent weight به فارسی gram-equivalent weight یعنی چه

gram-equivalent weight


وزن گرمى هم ارز
شيمى : وزن هم ارز - گرم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها