معنی و ترجمه کلمه gramme equivalent به فارسی gramme equivalent یعنی چه

gramme equivalent


الکترونيک : هم ارز گرمى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها