معنی و ترجمه کلمه grand larceny به فارسی grand larceny یعنی چه

grand larceny


سرقت کبيره ،سرقت بزرگ ،سرقت عظيم ،سرقت اموال پر قيمت
قانون ـ فقه : در CL سرقتى را گويند که در ان قيمت مال مسروق ان از ميزان معينى که در قانون مشخص شده است بيشتر باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها