معنی و ترجمه کلمه grand mal به فارسی grand mal یعنی چه

grand mal


(طب ).صرع همراه با تشنج و غش ،حمله بزرگ صرع
روانشناسى : صرع بزرگ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها