معنی و ترجمه کلمه grand touring car به فارسی grand touring car یعنی چه

grand touring car


ورزش : نوعى اتومبيل مسابقه مسافتهاى طولانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها