معنی و ترجمه کلمه grandeur delusion به فارسی grandeur delusion یعنی چه

grandeur delusion


روانشناسى : هذيان عظمت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها