معنی و ترجمه کلمه grandiloquence به فارسی grandiloquence یعنی چه

grandiloquence


قلنبه نويسى ،گزاف گويى ،مبالغه ،بلند پروازى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها