معنی و ترجمه کلمه grandiosely به فارسی grandiosely یعنی چه

grandiosely


با اب وتاب ،بطورغلنبه ،چنانکه بزرگ نمايد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها