معنی و ترجمه کلمه grandstand به فارسی grandstand یعنی چه

grandstand


جايگاه سر پوشيده تماشاچيان در ميدان اسب دوانى يا ورزشگاهها،حضار،شنوندگان
ورزش : جايگاه سرپوشيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها