معنی و ترجمه کلمه grant a period of grace به فارسی grant a period of grace یعنی چه

grant a period of grace


مهلت دادن ،ضرب الاجل تعيين کردن تمهيل
قانون ـ فقه : امهال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها