معنی و ترجمه کلمه grant in aid به فارسی grant in aid یعنی چه

grant in aid


اعانه ملى ،کمک هزينه
بازرگانى : کمک بلاعوض

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها