معنی و ترجمه کلمه graph paper به فارسی graph paper یعنی چه

graph paper


کاغذ شطرنجى ،کاغذ ميليمترى
علوم مهندسى : کاغذ گراف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها