معنی و ترجمه کلمه graphical training aids به فارسی graphical training aids یعنی چه

graphical training aids


چارت اموزشى
علوم نظامى : چارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها