معنی و ترجمه کلمه grasping reflex به فارسی grasping reflex یعنی چه

grasping reflex


روانشناسى : بازتاب چنگ زدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها