معنی و ترجمه کلمه grating to the heart به فارسی grating to the heart یعنی چه

grating to the heart


دلخراش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها