معنی و ترجمه کلمه gratuitously به فارسی gratuitously یعنی چه

gratuitously


تبرعا"،مجانا"،بلاعوض ،بيجهت ،مفت
قانون ـ فقه : مجانا"،بلاعوض

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها