معنی و ترجمه کلمه grave-clothes به فارسی grave-clothes یعنی چه

grave-clothes


کفن ،خلعت ،رخت گور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها