معنی و ترجمه کلمه gravel concrete به فارسی gravel concrete یعنی چه

gravel concrete


علوم مهندسى : بتن شنى
معمارى : بتن شنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها