معنی و ترجمه کلمه gravel pit به فارسی gravel pit یعنی چه

gravel pit


شنگاه ،کان شن ،شن چال
معمارى : گودال شن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها