معنی و ترجمه کلمه graves registration به فارسی graves registration یعنی چه

graves registration


ثبت قبور
علوم نظامى : عمليات ثبت و ضبط قبور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها