معنی و ترجمه کلمه gravimetry به فارسی gravimetry یعنی چه

gravimetry


اندازه گيرى وزن يا غلظت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها