معنی و ترجمه کلمه graving dock به فارسی graving dock یعنی چه

graving dock


)dry dock(حوضچه تعمير کشتى
بازرگانى : اسکله مخصوص تميز کردن و يا تعمير نمودن کشتى
علوم نظامى : حوض در دار
علوم دريايى : حوض در دار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها