معنی و ترجمه کلمه gravitational waves به فارسی gravitational waves یعنی چه

gravitational waves


امواج گرانشى
نجوم : امواج جاذبه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها