معنی و ترجمه کلمه graviton به فارسی graviton یعنی چه

graviton


نجوم : گراويتون
علوم هوايى : واحد بنيادى فرضى گرانش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها