معنی و ترجمه کلمه gravity arch dam به فارسی gravity arch dam یعنی چه

gravity arch dam


عمران : سد قوسى وزنى
معمارى : سد قوسى وزنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها