معنی و ترجمه کلمه great dangers overhang us به فارسی great dangers overhang us یعنی چه

great dangers overhang us


خطر هاى بزرگى مارا تهديدمى کند،خطرهاى بزرگى متوجه ما است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها