معنی و ترجمه کلمه great persons به فارسی great persons یعنی چه

great persons


مردمان بزرگ ،اشخاص بزرگ ،بزرگان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها