معنی و ترجمه کلمه great power به فارسی great power یعنی چه

great power


(کشور داراى )قدرت بزرگ جهانى ،کشور با قدرت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها